• I Dự án Youth Opportunities – Cơ hội đi ra thế giới dành cho giới trẻ I

    I Dự án Youth Opportunities – Cơ hội đi ra thế giới dành cho giới trẻ I

    🤗Chiến dịch hỗ trợ truyền thông dự án cộng đồng cùng Youth Opportunities 2023 được tổ chức theo hình thức online. Chiến dịch này giúp chúng mình thể hiện rõ ràng hơn sứ mệnh kết nối/ chia sẻ các cơ hội phát triển và đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình khám phá và định vị bản thân.

    🥳 Hình thức: Online và rất thuận tiện cho sinh viên như chúng mình.