• DEADLINE: 04/02/2024Học Bổng Toàn Phần Ngắn Hạn RIPS LA Về Các Dự Án Doanh Nghiệp 2024

  DEADLINE: 04/02/2024Học Bổng Toàn Phần Ngắn Hạn RIPS LA Về Các Dự Án Doanh Nghiệp 2024

  Chương trình Thực tập Mùa hè RIPS được tài trợ đầy đủ tại Hoa Kỳ dành cho tất cả sinh viên quốc tế. RIPS là chương trình thực tập dành cho sinh viên quốc tế được tài trợ hoàn toàn kéo dài 9 tuần tại Hoa Kỳ. Đây là cơ hội đặc biệt dành cho sinh viên đại học tài năng và sinh viên mới tốt nghiệp (trừ Công dân Hoa Kỳ) trên toàn thế giới làm việc theo nhóm trong các dự án nghiên cứu trong thế giới thực. Hình thức đầy đủ của RIPS là Nghiên cứu trong các dự án công nghiệp dành cho sinh viên. Mỗi nhóm sinh viên sẽ được phân công một người cố vấn, cùng nghiên cứu vấn đề và trình bày kết quả vào cuối chương trình.

  🌻THÔNG TIN CHI TIẾT:

  Thời gian tham gia: 24 tháng 6 đến ngày 23 tháng 8 năm 2024

  Địa điểm: Hoa Kỳ

  Nhà cung cấp: Viện toán lý thuyết và ứng dụng

  Lĩnh vực chủ đề: toán học, thống kê, khoa học máy tính

  Loại tài trợ: Học bổng được tài trợ hoàn toàn

  🌻 ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

  Sinh viên quốc tế, trừ công dân Hoa Kỳ

  Những sinh viên mới tốt nghiệp nhận bằng muộn hơn tháng 12 năm 2023 có thể đăng ký RIPS 2024.

  Ứng viên phải ít nhất 18 tuổi.

  Các ứng viên từ khắp nơi trên thế giới đều đủ điều kiện tham gia chương trình.

  Ứng viên phải là sinh viên đại học hoặc mới tốt nghiệp.

  🌻 QUYỀN LỢI:

  Chi phí trợ cấp $4,200

  Chi phí trợ cấp đi lại

  Chi phí nhà ở và bữa ăn trong khuôn viên trường

  Chi phí tham quan địa điểm với nhà tài trợ (cần xác nhận)

  Chi phí hỗ trợ một phần có giới hạn cho việc di chuyển tới các hội nghị chọn lọc trong tương lai

  Tài trợ visa cho sinh viên quốc tế được lựa chọn.

  Phượt khám phá việt nam Thế giới du lịch Kênh khám phá trải nghiệm Những chuyến đi dài tuổi trẻ Thông tin du lịch việt nam Đi và cảm nhận cảnh đẹp đất nước