• Học bổng Tình nguyện viên iVolunteer là một trong những cơ hội hấp dẫn dành cho những sinh viên có đam mê và tinh thần tình nguyện cao. Được tổ...

    Học bổng Tình nguyện viên iVolunteer là một trong những cơ hội hấp dẫn dành cho những sinh viên có đam mê và tinh thần tình nguyện cao. Được tổ chức thường niên, học bổng này nhằm khuyến khích và ủng hộ các bạn trẻ tham gia vào các dự án có ý nghĩa xã hội do iVolunteer Vietnam triển khai.

    Với mục tiêu tạo ra những người lãnh đạo tương lai có trách nhiệm và sự cống hiến cho cộng đồng, học bổng Tình nguyện viên iVolunteer không chỉ cung cấp hỗ trợ tài chính mà còn đào tạo kỹ năng mềm và chuyên môn qua các khóa học và hoạt động thực tế. Các bạn sinh viên được khuyến khích tham gia vào các dự án như xây dựng trường học, cứu trợ thiên tai, giáo dục trẻ em vùng sâu vùng xa, từ đó có được những trải nghiệm quý báu và đồng thời góp phần xây dựng cộng đồng.