• Học bổng "Chương Trình Fulbright Trợ Giảng Ngoại Ngữ Tại Hoa Kỳ Năm Học 2025 (Fulbright Foreign Language Teaching Assistantship)". Tham gia chương trình, bạn có thể nâng cao kỹ...

    Học bổng "Chương Trình Fulbright Trợ Giảng Ngoại Ngữ Tại Hoa Kỳ Năm Học 2025 (Fulbright Foreign Language Teaching Assistantship)". Tham gia chương trình, bạn có thể nâng cao kỹ năng giảng dạy và hơn nữa là trình độ tiếng Anh. Ngoài ra, bạn còn được mở rộng kiến thức về xã hội và văn hóa Hoa Kỳ trong khi làm trợ giảng tiếng Việt tại các trường đại học Hoa Kỳ. Học bổng diễn ra từ tháng 5/2024 đến tháng 9/2024.