• Review "Khóa Học Lập Trình Python Căn Bản Miễn Phí Code In Place Của Đại Học Stanford 2024".

    Review "Khóa Học Lập Trình Python Căn Bản Miễn Phí Code In Place Của Đại Học Stanford 2024".

    Khóa học CS106A là khóa học phổ biến nhất tại đại học Stanford. Nếu bạn theo học các ngành nhân văn, các nhà khoa học xã hội, đến các kỹ sư chuyên sâu thì đây là khóa học vô cùng phù hợp đối với bạn. Khóa học diễn ra ngắn ngày, phù hợp với những người bận rộn.