• [HỌC BỔNG TOÀN PHẦN BẬC CỬ NHÂN "REACH OXFORD SCHOLARSHIP 2024" TẠI ĐẠI HỌC OXFORD]

  [HỌC BỔNG TOÀN PHẦN BẬC CỬ NHÂN "REACH OXFORD SCHOLARSHIP 2024" TẠI ĐẠI HỌC OXFORD]

  🌟🌟🌟 THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG

  1. Trường đại học: Oxford 🏫

  2. Quốc gia: Anh

  3. Thời gian học: 3-4 năm tùy thuộc vào độ dài cỉa chương trình học.

  ❗️Lưu ý: Sinh viên phải nộp đơn xin nhập học vào trường Đại học trước khi được xem xét nhận Học bổng Reach Oxford. Trường không thể xem xét bất kỳ đơn xin học bổng nào từ những sinh viên chưa được nhận vào học tại Oxford.

  ✅️ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

  ✔️ Quốc tịch: Là công dân của một quốc gia nhận viện trợ phát triển chính thức từ Ủy ban Hỗ trợ Phát triển (DAC) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ( OECD) (bao gồm Việt Nam)

  ✔️ Mức độ học tập: Đại học

  ✔️ Ngành học: Tất cả ( Ngoại trừ ngành Dược)

  ✔️ Các tiêu chí khác:

  ✨️ Được nhận vào bất kỳ chương trình đại học nào tại Đại học Oxford.

  ✨️ Có thành tích học tập xuất sắc.

  ✨️ Có ý định trở về quê hương sau khi hoàn thành xong việc học.

  ✨️ Ưu tiên học bổng sẽ dành được cho sinh viên chưa từng học đại học

  ✅️ QUYỀN LỢI

  🔹️Miễn phí học phí.

  🔹️Hỗ trợ sinh hoạt phí.

  🔹️Được nhận một vé máy bay khứ hồi mỗi năm.

  ✅️ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

  🔸️Nộp hồ sơ vào Đại học Oxford cho một chương trình đại học thông qua UCAS trước ngày 15 tháng 10 năm 2023.

  🔸️Nếu được nhận vào Oxford, bạn có thể nộp đơn xin học bổng. Thông tin về cách nộp đơn xin học bổng cho năm 2024 sẽ được cung cấp trên trang này vào tháng 1 năm 2024.

  🔸️Đối với các ứng viên nhập học năm 2024 nộp đơn trước hạn nộp đơn học bổng ngày 7 tháng 2 năm 2024, quá trình tuyển chọn sẽ được thực hiện vào tháng 3 năm 2024. Các ứng viên sẽ được thông báo về kết quả của đơn đăng ký vào tháng 4 năm 2024.

  👉 Thông tin chi tiết tại:

  https://ivolunteer.vn/z/22534

  #iVolunteerVietnam