• ✨️[HỌC BỔNG TOÀN PHẦN BẬC SAU ĐẠI HỌC CỦA CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA THÁI LAN TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ CHÂU Á (ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY)]

  ✨️[HỌC BỔNG TOÀN PHẦN BẬC SAU ĐẠI HỌC CỦA CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA THÁI LAN TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ CHÂU Á (ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY)]

  🌼THÔNG TIN CHUNG

  🔹️Địa điểm: Thái Lan

  🔹️Trường đại học: AIT

  🔹️Giá trị học bổng: Được hỗ trợ tài chính đầy đủ

  🔹️Cấp độ: Thạc sĩ

  🌷His Majesty the King’s Scholarships for Master’s Programs

  🔸️Đối tượng: Các ứng viên đủ điều kiện có thành tích đại học xuất sắc từ bất kỳ quốc gia châu Á nào trong bất kỳ chương trình học thuật nào

  🔹️Cơ sở áp dụng:

  ✔️Trường Kỹ thuật và Công nghệ (SET)

  ✔️Trường Quản lý (SOM)

  Her Majesty the Queen’s Scholarships for Master’s Programs

  🔸️Đối tượng: Các ứng viên đủ điều kiện có thành tích đại học xuất sắc từ bất kỳ quốc gia châu Á nào trong các chương trình học thuật liên quan đến môi trường.

  🔹️Cơ sở áp dụng:

  ✔️Trường Môi trường, Tài nguyên và Phát triển (SERD)

  ✔️Loom Nam Khong Pijai (GMS Scholarships) for Master’s Programs

  🔸️Đối tượng: Sinh viên có nguồn gốc đa dạng từ tất cả các quốc gia trong Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

  Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực ở 6 quốc gia GMS, cụ thể là Campuchia, Nam Trung Quốc: các tỉnh Vân Nam và Quảng Tây, Lào, Myanmar, Việt Nam và Thái Lan trong bất kỳ chương trình học thuật nào liên quan đến bốn lĩnh vực chủ đề

  ⚡️Lĩnh vực áp dụng học bổng:

  ▫️Phát triển cơ sở hạ tầng

  ▫️Công nghệ năng lượng

  ▫️Phát triển dầu khí và tài nguyên thiên nhiên, ▫️Kỹ thuật và quản lý môi trường

  ⚡️Giá trị học bổng

  ▫️Học phí

  ▫️Cơ sở lưu trú

  ▫️Chi phí sinh hoạt được cung cấp

  ▫️Học bổng dành cho sinh viên Thạc sĩ kéo dài trong 22 tháng

  ▫️Giá trị của Học bổng không ràng buộc cho mỗi sinh viên là khoảng 1,10 MB.

  ⚡️Yêu cầu chung cho ứng viên

  ▫️Có thành tích học tập xuất sắc trong chương trình đại học 4 năm từ một tổ chức được công nhận trong các lĩnh vực liên quan; Điểm trung bình cho bằng Cử nhân >= 3,5

  Học sinh phải có Chứng chỉ năng lực tức là IELTS 6.0 (Điểm tổng thể và viết) hoặc AIT EET >=6.0

  🔺️Hạn chót đăng ký: 28/02/2024

  👉Thông tin chi tiết:https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fivolunteer.vn%2Fz%2F22642%3Ffbclid%3DIwAR1hoEdkm4kmtMB-bBsPFRPMbc7ia2dJESIXrtrszgZzfMFJN0jjYK8DYTE&h=AT26YCA-la0_x3qWEF25D2VBDQWBC6OdP4QvTk8ldsoTX9J40tyhpt9e_QDhynYt52kDln__Vl3WSvY7wyC-6POjbQOjSy7zms3yCByEySGaaqSsFXYh-y-INUR31Y5BI54s&__tn__=R]-R&c[0]=AT2mi_xGaUwIT0gt6p3QOcm04_eJRLcvcKYmZDn2nXfEhyKpQNQLFzK339d_GvUPssr78zQvtSbAmMwAlXNHBwaGE08ezFc9SCj-ClQvqx0nWuiE2VQZhDj8whheazV6fdCr6E39NZ-_mWeEEzPYZWBDXqfY_TSwD304WAK0sWmoccVeRomXO5RJzthf8jVtmYBJ8A

  Phượt khám phá việt nam Thế giới du lịch Kênh khám phá trải nghiệm Những chuyến đi dài tuổi trẻ Thông tin du lịch việt nam Đi và cảm nhận cảnh đẹp đất nước