• ✨️[ HỌC BỔNG TOÀN PHẦN SACOMBANK "ƯƠM MẦM CHO NHỮNG ƯỚC MƠ" 2023 DÀNH CHO SINH VIÊN]

  ✨️[ HỌC BỔNG TOÀN PHẦN SACOMBANK "ƯƠM MẦM CHO NHỮNG ƯỚC MƠ" 2023 DÀNH CHO SINH VIÊN]

  ✅️THÔNG TIN HỌC BỔNG

  🌷Nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Sacombank

  🌷Giá trị: 75 triệu đồng và 1 ba lô/ suất

  🌷Thời gian tài trợ: Liên tục 3 năm đến khi tốt nghiệp

  🌷Thời hạn đăng ký: 20/10/2023

  ✅️ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  🌷Sinh viên năm 2 đang theo học các chuyên ngành thuộc Khối ngành Kinh tế, Luật hoặc Công nghệ thông tin.

  Có điểm trung bình tính luỹ năm tài trợ từ 7.0/ 10 hoặc 2.5/ 4.0 trở lên.

  Tham gia tích cực các hoạt động ngoại khoá.

  Có hoàn cảnh khó khăn và luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống.

  🌷Điều kiện để sinh viên được chi học bổng trong những năm tiếp theo là kết quả học tập duy trì trung bình từ 7.0 /10 hoặc từ 2.5/ 4.0 trở lên tại năm xét tài trợ.

  ✅️ĐỊA BÀN

  🔹️Tại Thành phố Hồ Chí Minh

  🔹️Tại Thành phố Hà Nội

  🔹️Tại các tỉnh thuộc Khu vực Tây Nam Bộ

  ✅️QUYỀN LỢI

  ♦️Mỗi suất học bổng gồm tiền mặt trị giá 75 triệu đồng và 01 ba lô/ suất, được trao trong 03 năm liên tiếp (mỗi năm 25 triệu đồng) đến khi sinh viên tốt nghiệp ra trường.

  ♦️Trong suốt 3 năm tài trợ học bổng, sinh viên sẽ được tham gia các hoạt động về thể chất, các hoạt động xã hội cùng chương trình gắn kết với Sacombank (Ngày hội việc làm, Chương trình Thực tập viên toàn năng, Những bước chân vì cộng đồng…)

  ♦️Bên cạnh đó, sinh viên còn được tham gia các khoá đào tạo để phát triển kỹ năng của bản thân nhằm trang bị hành trang cần thiết cho sinh viên trên con đường học tập.

  ✅️QUY TRÌNH VÀ CÁC THỨC ĐĂNG KÝ:

  ✔️Giai đoạn 1 – Vòng Nộp hồ sơ và Xét duyệt: Từ nay đến 20/10/2023.

  ✔️Giai đoạn 2 – Vòng Chinh phục: Từ tháng 11/2023

  ✔️Giai đoạn 3 – Công bố kết quả (dự kiến) : Từ 27/11/2023.

  ✔️Sự kiện Gala Trao Học bổng (dự kiến) : Tháng 12/2023.

  ✅️HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

  🔸️Phiếu xét duyệt nhận Học bổng Sacombank bao gồm thông tin cá nhân và giới thiệu bản thân.

  🔸️Bảng điểm của hai học kỳ trong năm học trước [ BẢN SAO hoặc BẢN IN].

  🔸️Giấy xác nhận/ giấy khen tham gia hoạt động ngoại khoá, xã hội/ thành tích học tập.

  🔸️Bài viết theo chủ đề được Ban tổ chức quy định (bắt buộc)

  ✅️ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczNLtHNF8yYiBU8XEf4aaUEcEBl8aOmqzP6ZMFSeuZZfIdBg/viewform

  👉 THÔNG TIN CHI TIẾT: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fivolunteer.vn%2Fz%2F22554%3Ffbclid%3DIwAR2w0hOhTit3T_CCtHVWZPVoEbhcazSBzJieVNq9vVV2e_T52J3GcuYXrhY&h=AT12JWJykveWhIlbqQx2aYPHMrq2DzH5XMVLH5f6M2rn6sVx3CD4QjMw5cxyNf7bv2odO3Y-xXKIZop68HWn6sHTf030yhSZwldsDgqhXKxGAfBMRXfHvKrY0x51ZJZTBll3&__tn__=R]-R&c[0]=AT3gzgi3aXj12PcPDCu2mo8ArETtnbhDYQwTGzBbyzRK2p9yrXEW6Qw534o9xwBY9xcwZEQQdmyW0XOTpGJZh5ptXyHnmNiH30mcFZ3npxqrfeNec2IEwmvO9PXjB5uTb7eccPbTyYY83OQ8gTv0BT9LV3qLskuc0q2hDXw5_kvNOy1NGW15gpqwQmGn2QeQTUJ4wg