• 🌟TỔNG HỢP TOP 5 HỌC BỔNG TỪ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC UY TÍN DÀNH CHO CÁC BẠN CÓ ƯỚC MƠ ĐI DU HỌC

  🌟TỔNG HỢP TOP 5 HỌC BỔNG TỪ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC UY TÍN DÀNH CHO CÁC BẠN CÓ ƯỚC MƠ ĐI DU HỌC

  ✅️Học bổng Quốc tế 2024- 2025 từ Đại học Khoa học & Công nghệ Trung Quốc

  ⏰️Dealine: 31/03/2024

  👉THÔNG TIN CHI TIẾT: https://ivolunteer.vn/z/22805

  ✅️Học bổng bán phần bậc cử nhân tại Đại học Saskatchewan Canada 2024

  ⏰️Dealine: 15/02/2024

  👉THÔNG TIN CHI TIẾT: https://ivolunteer.vn/z/22601

  ✅️Học bổng bậc sau Đại học 2024- P.E.O International Peace Scholarship từ Quỳ Hoà bình quốc tế

  ⏰️Dealine: 15/12/2023

  👉THÔNG TIN CHI TIẾT: https://ivolunteer.vn/z/22630

  ✅️Học bổng bán phần – toàn phần cho Đại sứ Sinh viên Việt Nam tại Đại học La Trobe

  ⏰️Các mốc thời gian quan trọng:

  1. Tuyển đợt 1

  • Hạn nộp hồ sơ: 2/10/2023 – 24/11/2023

  • Quá trình đánh giá: 27/11/2023 – 12/8/2023

  • Thông báo kết quả trúng tuyển: 11/12/2023

  2. Tuyển đợt 2

  • Hạn nộp hồ sơ: 2/10/2023 – 23/4/2024

  • Quá trình đánh giá: 24/4/2024 – 7/5/2024

  • Thông báo kết quả trúng tuyển: 8/5/2024

  👉THÔNG TIN CHI TIẾT: https://ivolunteer.vn/z/22610

  ✅️Học bổng bán phần bậc cử nhân “Acedemic” Excellence Scholars” tại đại học Lamar 2024

  ⏰️Dealine: 01/12/2023

  👉THÔNG TIN CHI TIẾT: https://ivolunteer.vn/z/22660