• 🌟THAM GIA TÌNH NGUYỆN RINH NGAY CÁC GIẤY CHỨNG NHÂNN XỊN XÒ TỪ CÁC TỔ CHỨC, SỰ KIỆN Ý NGHĨA🌟

  🌟THAM GIA TÌNH NGUYỆN RINH NGAY CÁC GIẤY CHỨNG NHÂNN XỊN XÒ TỪ CÁC TỔ CHỨC, SỰ KIỆN Ý NGHĨA🌟

  🌷Trung tâm giáo dục kĩ năng và truyền thông cộng đồng SECC tuyển tình nguyện viên dự án "Giờ xanh phải trở lại"

  👉Thông tin chi tiết: https://ivolunteer.vn/z/22764

  🌷Quỹ xã hội và cộng đồng SCF tuyển cộng tác viên bộ phận nguồn lực, ban dự án & bộ phận quan hệ công chúng

  👉Thông tin chi tiết: https://ivolunteer.vn/z/22759

  🌷Dự án xã hội Green Wave tuyển dụng tình nguyện viên sáng tạo nội dung, thiết kế ấn phẩm, thiết kế Video Full- time 2023

  👉Thông tin chi tiết:https://ivolunteer.vn/z/22768

  🌷Dự án The lone Wanderer tuyển đại sứ truyền thông

  👉Thông tin chi tiết: https://ivolunteer.vn/z/22711

  🌷Dự án Talent Hub – Kết nối tài năng tuyển tình nguyện viên dự án 2023

  👉Thông tin chi tiết: https://ivolunteer.vn/z/22733