• Bạn yêu thích khoa học và có nhiều sáng kiến hay ?

  Bạn yêu thích khoa học và có nhiều sáng kiến hay ?

  🎉Bạn có khả năng sử dụng tiếng anh để viết ra ý tưởng của mình và đủ 18 tuổi trở lên?

  🥰Vậy thì đây là cơ hội dành cho bạn: " Cơ Hội Nhận 500 USD Từ Cuộc Thi Viết Luận Về Vấn Đề Lũ Lụt Đô Thị: Y4DRR Essay Competition 2023 "

  😍 Đây là một dự án cho các bạn trẻ ở khu vực Đông Nam Á có cơ hội được nói lên suy nghĩ, giải pháp của mình về khả năng đối phó với vấn đề lũ lụt tại các đô thị thông qua các bài luận, từ đó nâng cao nhận thức về vấn đề này và thúc đẩy các ý tưởng mới nhằm giảm thiểu rủi ro từ lũ lụt.

  ⏰Deadline: 30/11/2023

  📍 Thông tin chi tiết đọc tại:

  https://ivolunteer.vn/co-hoi-nhan-500-usd-tu-cuoc-thi-viet-luan-ve-van-de-lu-lut-do-thi-y4drr-essay-competition-2023-s21855.html

  https://vi.alongwalker.co/topic/3611/dac-san-ta-xua.html