• TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN VỀ SÁCH VÀ CUỘC THI VIẾT TRONG MÙA HÈ NÀY

  TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN VỀ SÁCH VÀ CUỘC THI VIẾT TRONG MÙA HÈ NÀY

  🍉Bạn đam mê viết, muốn tìm cơ hội để khẳng định bản thân?

  🍉Hay bạn muốn bày tỏ suy nghĩ của mình về các vấn đề nhức nhối của xã hội, trút bầu tâm sự về câu chuyện của mình?

  🥕Những cuộc thi sau đây không làm bạn thất vọng. Hãy tự tin bày tỏ bản thân, bạn sẽ làm được thôi.

  1. Dự Án Bookshelf For The Community-Mở Đơn Tuyển Trưởng/Phó Ban Và Thành Viên Ban Tiktok Thế Hệ Thứ 1

  ⏰Deadline: 10/08/2023

  📍 Thông tin chi tiết tại:

  https://ivolunteer.vn/du-an-bookshelf-for-the-community…;

  2. Dự Án Ngòi Bút Nhỏ – Trà Thư Quán Tuyển Biên Tập Viên Mùa 3 Nhiệm Kì 2023

  ⏰Deadline: 08/08/20223

  📍 Thông tin chi tiết tại:

  https://ivolunteer.vn/du-an-ngoi-but-nho-tra-thu-quan…;

  3. Dự Án Foldscope Vietnam 2023 Chính Thức Mở Đơn Tuyển Thành Viên

  ⏰Deadline: 14/08/2023

  📍 Thông tin chi tiết tại:

  https://ivolunteer.vn/du-an-foldscope-vietnam-2023-chinh…;

  4. Tổ Chức Lát Cắt Văn Chương (LCVC) Chính Thức Mở Đơn Tuyển Cộng Tác Viên

  ⏰Deadline:07/08/2023

  📍 Thông tin chi tiết tại:

  https://ivolunteer.vn/to-chuc-lat-cat-van-chuong-lcvc…;

  5. Dự Án Vanguard Tổ Chức Cuộc Thi “Ngát Hạ”

  ⏰Deadline: 06/08/2023

  📍 Thông tin chi tiết tại:

  https://ivolunteer.vn/du-an-vanguard-to-chuc-cuoc-thi…;

  6. Lam Sắc Mở Cuộc Thi Viết “Hồi Ức Mùa Hạ”- Ngược Dòng Thời Gian

  ⏰ Deadline: 10/08/2023

  📍 Thông tin chi tiết tại:

  https://ivolunteer.vn/lam-sac-mo-cuoc-thi-viet-hoi-uc-mua…;

  7. Tổ Chức Phi Chính Phủ Bookie Chính Thức Mở Đơn Tuyển Cộng Tác Viên

  ⏰Deadline: 02/08/2023

  📍 Thông tin chi tiết tại:

  https://ivolunteer.vn/to-chuc-phi-chinh-phu-bookie-chinh…;

  #iVolunteerVietnam #daisutruyenthong #khoahoc #online #tructuyen #cuocthi #books #iVolunteer #hoctap