• TỔNG HỢP CÁC KHÓA HỌC DESIGN, THUYẾT TRÌNH ONLINE (NHẬN CHỨNG CHỈ SAU KHI HOÀN THÀNH)

  TỔNG HỢP CÁC KHÓA HỌC DESIGN, THUYẾT TRÌNH ONLINE (NHẬN CHỨNG CHỈ SAU KHI HOÀN THÀNH)

  ⁉️Dưới đây là tổng hợp những khóa học về Design, thuyết trình nhằm củng cố những kỹ năng chuyên môn cũng như kĩ năng mềm để phục vụ những môn học chuyên ngành, làm nổi bật CV

  1. Khóa Học Giúp Nâng Cao Kỹ Năng Thiết Kế Đồ Họa

  📕Hình thức: ONLINE

  🌟Nền tảng: LinkedIn

  🌐Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  ⏰Hạn chót đăng ký: không giới hạn thời gian

  📌Thông tin chi tiết tại: https://ivolunteer.vn/z/24076

  2. Khóa Học Thiết Kế Giáo Án Và Đánh Giá Bài Học Của Đại Học Arizona Để Nâng Cao Kỹ Năng Sư Phạm

  📕Hình thức: ONLINE

  🌐Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  ⏰Hạn chót đăng ký: không giới hạn thời gian

  📌Thông tin chi tiết tại: https://ivolunteer.vn/z/22547

  3. Khóa Học Thiết Kế Và Tạo Đồ Họa Thông Tin

  📕Hình thức: ONLINE

  🌐Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  ⏰Hạn chót đăng ký: không giới hạn thời gian

  📌Thông tin chi tiết tại: https://ivolunteer.vn/z/12205

  4. Khóa Học Thuyết Trình Trước Đám Đông Của HP Life

  📕Hình thức: ONLINE

  🌐Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp

  ⏰Hạn chót đăng ký: không giới hạn thời gian

  📌Thông tin chi tiết tại: https://ivolunteer.vn/z/20200

  5. Khóa Học Online Về Kỹ Năng Thuyết Trình Thành Công Đến Từ Trường Đại Học Colorado

  📕Hình thức: ONLINE

  🌟Nền tảng: Coursera

  🌐Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  ⏰Hạn chót đăng ký: không giới hạn thời gian

  📌Thông tin chi tiết tại: https://ivolunteer.vn/z/21028

  6. Cải Thiện Kỹ Năng Thuyết Trình Cùng Khóa Học Online Trên LinkedIn

  📕Hình thức: ONLINE

  🌐Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  ⏰Hạn chót đăng ký: không giới hạn thời gian

  📌Thông tin chi tiết tại: https://ivolunteer.vn/z/17276

  #ivolunteervietnam #daisutruyenthong #online #hoctap #ivolunteer #thuyettrinh #design #chungchi #allyearround #khoahoc

  https://vi.alongwalker.co/topic/4602/quan-chay-thu-duc.html