• Hạ sang là thời điểm thích hợp để tham gia các hoạt động ngoại khoá và tình nguyện. Bởi vậy, cũng không có gì lạ khi World Vision thông báo...

  Hạ sang là thời điểm thích hợp để tham gia các hoạt động ngoại khoá và tình nguyện. Bởi vậy, cũng không có gì lạ khi World Vision thông báo tuyển TÌNH NGUYỆN VIÊN trong khoảng thời gian này.

  World Vision là một tổ chức Cơ đốc giáo phát triển và hoạt động nhằm cải thiện chất lượng

  cuộc sống của mọi người, đặc biệt là trẻ em không nhận được sự quan tâm đầy đủ và có hoàn cảnh nghèo đói. World Vision (WV) giúp tất cả mọi người đang cần sự hỗ trợ, bất kể tôn giáo, chủng tộc, dân tộc hay giới tính của họ. Là một tổ chức tập trung vào trẻ em, công việc của WV chủ yếu liên quan đến trẻ nhỏ, nhằm đảm bảo các em được bảo vệ và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản. World Vision Vietnam (WVV) nhận được sự tài trợ từ 13 quốc gia ở Châu u, Châu Á, Châu Mỹ và Châu Úc. WVV hiện có khoảng 430 nhân viên, trong đó 93% là công dân Việt Nam.

  Chương Trình Khu Vực của World Vision Vietnam thường tập trung trong phạm vi một huyện của tỉnh có người dân tộc thiểu số sinh sống với tỷ lệ nghèo đói cao. Phương Pháp Tiếp Cận Chương Trình Phát Triển (DPA) của WVV có nét mới là các thành viên nhóm Chương Trình Khu Vực sẽ làm việc ở cấp huyện nơi Chương Trình Khu Vực đó phụ trách, điều này cho phép họ hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương và cộng đồng tại đây.

  Hiện tại, World Vision đang tuyển tình nguyện viên hỗ trợ Bộ phận Bảo trợ trong việc xử lý thư từ hàng ngày, phản hồi thông tin.

  Về nội dung công việc, các bạn sẽ làm việc với Quá Trình Biểu Hiện Của Trẻ (CEW) và xử lý thư từ hàng ngày.

  THÔNG TIN CHI TIẾT: https://ivolunteer.vn/z/19912

  Phượt khám phá việt nam Thế giới du lịch Kênh khám phá trải nghiệm Những chuyến đi dài tuổi trẻ Thông tin du lịch việt nam Đi và cảm nhận cảnh đẹp đất nước