• Để thúc đẩy hơn nữa giao lưu giữa sinh viên đại học Trung Quốc và nước ngoài, Sở Giáo dục tỉnh Giang Tô đã tổ chức dự án trường hè...

  Để thúc đẩy hơn nữa giao lưu giữa sinh viên đại học Trung Quốc và nước ngoài, Sở Giáo dục tỉnh Giang Tô đã tổ chức dự án trường hè quốc tế “Giang Tô tráng lệ”, bao gồm hai phần: “trải nghiệm học tập” và “trải nghiệm văn hóa”. Dự án Trường hè Quốc tế Y tế Nhân văn và Y tế Toàn cầu của Đại học Y Nam Kinh đã được phê duyệt tài trợ cho dự án. Dự án thuộc lĩnh vực y tế và kéo dài trong 2 tuần, bao gồm các bài giảng y khoa, hội thảo, học tập tại chỗ và các khóa học khác.

  🖥️ THÔNG TIN CHUNG

  Học Bổng: Toàn phần

  Hạn đăng ký: 30/06/2024

  Thời gian phỏng vấn: 03/07/2024

  Kết quả tuyển sinh được công bố: ngày 8 tháng 7 năm 2024

  Thời gian dự án: 12-25 tháng 8 năm 2024

  🖥️ GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

  Miễn học phí.

  Miễn phí chỗ ở (nguyên tắc là sinh viên từ các trường đại học khác sẽ được ở ký túc xá của Đại học Y Nam Kinh miễn phí).

  Chi phí đi lại quốc tế, phí visa và phí bảo hiểm sẽ do sinh viên tự chi trả.

  🖥️ ĐIỀU KIỆN

  Sinh viên nước ngoài đến Trung Quốc trong kỳ nghỉ hè.

  Sinh viên xuất sắc đang học tại các trường đại học khác ở Trung Quốc.

  Sinh viên xuất sắc (bao gồm sinh viên nước ngoài) đang học tại Đại học Y Nam Kinh.

  Chương trình này có hạn mức, do đó Trường Quốc tế sẽ tổ chức phỏng vấn để chọn ra những sinh viên xuất sắc.