• 🎨 Bản Tin Nghệ Thuật, Giáo Dục và Sáng Tạo Cho Sinh Viên tại Việt Nam 🚀

  🎨 Bản Tin Nghệ Thuật, Giáo Dục và Sáng Tạo Cho Sinh Viên tại Việt Nam 🚀

  Đối với cộng đồng sinh viên và những tâm hồn sáng tạo tại Việt Nam, năm 2024 đem đến những cơ hội đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật, giáo dục và sáng tạo. Dưới đây là một tổng quan chi tiết về các sự kiện và chương trình đáng chú ý:

  1. Đại Sứ Truyền Thông Thế Hệ 2 của AFS Intercultural Programs Vietnam:

  Tổ Chức: AFS Intercultural Programs.

  Mô Tả Chương Trình: Mở đơn tuyển Đại Sứ Truyền Thông với chủ đề "Những Cách Thấy".

  Mục Tiêu: 🌏 Tạo cơ hội cho học sinh thể hiện tầm quan trọng của sự đa dạng và sáng tạo trong giao tiếp quốc tế.

  Thông tin chi tiết: https://ivolunteervietnam.com?p=143359

  2. Cuộc Thi Sáng Tác Mỹ Thuật Dành Cho Học Sinh Toàn Quốc:

  Tổ Chức: AFS Intercultural Programs Vietnam.

  Mô Tả Chương Trình: Cuộc thi sáng tác nghệ thuật với chủ đề "Những Cách Thấy".

  Mục Tiêu: 🎨 Khuyến khích sự sáng tạo và tinh thần nghệ thuật, thúc đẩy hiểu biết về văn hóa.

  Thông tin chi tiết: https://ivolunteervietnam.com?p=143357

  3. Buổi Thuyết Trình về Ngành Nghề STEM Từ Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ:

  Tổ Chức: Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

  Mô Tả Chương Trình: Hơn 240 ngành nghề STEM được trình bày trong buổi thuyết trình.

  Mục Tiêu: 🔬 Cung cấp thông tin chi tiết và chiến lược cho sinh viên quan tâm đến ngành nghề khoa học và công nghệ.

  Thông tin chi tiết: https://ivolunteervietnam.com?p=143355

  4. Cuộc Thi Sáng Tạo Video của Coocaa 2024:

  Tổ Chức: Tập Đoàn Skyworth Việt Nam.

  Mô Tả Chương Trình: Cuộc thi sáng tạo video của Coocaa 2024.

  Mục Tiêu: 🎥 Khuyến khích sự sáng tạo và tài năng trong việc sản xuất nội dung video, hỗ trợ thương hiệu Coocaa.

  Thông tin chi tiết: https://ivolunteervietnam.com?p=143348

  5. Đơn Tuyển Tình Nguyện Viên từ Tổ Chức ‘Gieo Mầm’:

  Tổ Chức: Tổ Chức ‘Gieo Mầm’.

  Mô Tả Chương Trình: Mở đơn tuyển tình nguyện viên.

  Mục Tiêu: 🌱 Tạo cơ hội cho những cá nhân mong muốn đóng góp vào các hoạt động xã hội và phát triển cộng đồng.

  Thông tin chi tiết: https://ivolunteervietnam.com?p=143344

  Những sự kiện này không chỉ là cơ hội để phát triển kỹ năng và tư duy sáng tạo mà còn là dịp để kết nối với cộng đồng và thăng tiến trong sự nghiệp. Đây là những cơ hội quý báu cho sự phát triển cá nhân và sự đóng góp tích cực vào xã hội. 🌟

  Và tất cả đều có trên: https://ivolunteervietnam.com/

  Phượt khám phá việt nam Thế giới du lịch Kênh khám phá trải nghiệm Những chuyến đi dài tuổi trẻ Thông tin du lịch việt nam Đi và cảm nhận cảnh đẹp đất nước