• Nhanh tay đăng kí Chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 2024 để có được các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, sắp xếp thời gian.

    Nhanh tay đăng kí Chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 2024 để có được các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, sắp xếp thời gian.

    Rèn luyện và phát triển các kỹ năng cần thiết trong hoạt động của các dự án.

    Làm việc trong môi trường năng động, vui vẻ, hòa đồng.

    Được trải nghiệm đa dạng văn hóa, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên.

    Có giấy chứng nhận của Quỹ Thiện Nguyện Sinh Viên trực thuộc Trung Tâm Tình Nguyện Quốc Gia.