• Youth Opportunities – Cơ hội đi ra thế giới dành cho người trẻ Việt Nam

    Youth Opportunities – Cơ hội đi ra thế giới dành cho người trẻ Việt Nam

    💥 Một dự án cộng đồng mới được thành lập nhằm chia sẻ, tổng hợp và cung cấp thông tin về các chương trình học bổng, cuộc thi, cơ hội tham gia sự kiện, hội thảo,… đến từ khắp nơi trên thế giới dành cho các bạn trẻ Việt Nam.

    💥Nhằm giúp thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay có thêm thật nhiều thông tin, cơ hội để tự tin bơi ra biển lớn, thực hiện được ước mơ của mình và đóng góp nhiều giá trị cho cộng đồng.

    Link: https://www.facebook.com/opportunitiesvn?mibextid=dGKdO6