• | TỔNG HỢP CÁC KHÓA HỌC DESIGN, THUYẾT TRÌNH ONLINE (NHẬN CHỨNG CHỈ SAU KHI HOÀN THÀNH) |

  | TỔNG HỢP CÁC KHÓA HỌC DESIGN, THUYẾT TRÌNH ONLINE (NHẬN CHỨNG CHỈ SAU KHI HOÀN THÀNH) |

  ⁉️Bạn đang loay hoay tìm hiểu về lĩnh vực Design. Bạn thiếu kỹ năng thuyết trình và mong muốn được cải thiện chúng. Đừng lo dưới đây là những khóa học chúng mình đã tổng hợp được và chắc chắn nó phù hợp cho bạn.

  1. Khóa Học Giúp Nâng Cao Kỹ Năng Thiết Kế Đồ Họa

  📕Hình thức: ONLINE

  🌟Nền tảng: LinkedIn

  🌐Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  ⏰Hạn chót đăng ký: không giới hạn thời gian

  📌Thông tin chi tiết tại: https://ivolunteer.vn/z/24076

  2. Khóa Học Thiết Kế Giáo Án Và Đánh Giá Bài Học Của Đại Học Arizona Để Nâng Cao Kỹ Năng Sư Phạm

  📕Hình thức: ONLINE

  🌐Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  ⏰Hạn chót đăng ký: không giới hạn thời gian

  📌Thông tin chi tiết tại: https://ivolunteer.vn/z/22547

  3. Khóa Học Thiết Kế Và Tạo Đồ Họa Thông Tin

  📕Hình thức: ONLINE

  🌐Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  ⏰Hạn chót đăng ký: không giới hạn thời gian

  📌Thông tin chi tiết tại: https://ivolunteer.vn/z/12205

  4. Khóa Học Thuyết Trình Trước Đám Đông Của HP Life

  📕Hình thức: ONLINE

  🌐Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp

  ⏰Hạn chót đăng ký: không giới hạn thời gian

  📌Thông tin chi tiết tại: https://ivolunteer.vn/z/20200

  5. Khóa Học Online Về Kỹ Năng Thuyết Trình Thành Công Đến Từ Trường Đại Học Colorado

  📕Hình thức: ONLINE

  🌟Nền tảng: Coursera

  🌐Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  ⏰Hạn chót đăng ký: không giới hạn thời gian

  📌Thông tin chi tiết tại: https://ivolunteer.vn/z/21028

  6. Cải Thiện Kỹ Năng Thuyết Trình Cùng Khóa Học Online Trên LinkedIn

  📕Hình thức: ONLINE

  🌐Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  ⏰Hạn chót đăng ký: không giới hạn thời gian

  📌Thông tin chi tiết tại: https://ivolunteer.vn/z/17276

  Chúc các bạn học tập thật tốt!!

  #ivolunteervietnam #daisutruyenthong #online #hoctap #ivolunteer #thuyettrinh #design #chungchi #allyearround #khoahoc

  https://vi.alongwalker.co/topic/4569/ben-xe-gia-lam.html