• Cuộc Thi Nói Tiếng Hàn 2024 – Tổ Chức Bởi The Korea Times

  Cuộc Thi Nói Tiếng Hàn 2024 – Tổ Chức Bởi The Korea Times

  𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐢 𝐧𝐨́𝐢 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐧 lần đầu tiên được tổ chức bởi 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞𝐬 dành cho người nước ngoài với mục tiêu toàn cầu hóa tiếng Hàn.

  Thời gian nhận bài dự thi: 4/3/2024 – 28/4/2023

  Thời gian công bố giải: 14/05/2024

  Chi tiết tại: https://ivolunteer.vn/cuoc-thi-noi-tieng-han-2024-to-chuc…;

  https://vi.alongwalker.co/topic/4479/kinh-nghiem-du-lich-nuoc-anh.html