• iVolunteer Vietnam Mở Đơn Tuyển Đại Sứ Truyền Thông Online 2024

  iVolunteer Vietnam Mở Đơn Tuyển Đại Sứ Truyền Thông Online 2024

  THÔNG TIN CHUNG:

  – Hình thức làm việc: ONLINE

  – Ai có thể tham gia: không giới hạn độ tuổi, giới tính, vị trí địa lí…

  – Thời gian làm việc: 01 tháng (Mở đơn liên tục)

  QUYỀN LỢI KHI TRỞ THÀNH ĐẠI SỨ TRUYỀN THÔNG TẠI IVOLUNTEER VIETNAM:

  Được nhận giấy chứng nhận có dấu đỏ (.pdf) xác nhận từ iVolunteer Vietnam sau 30 ngày làm việc nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/1