• Một page hữu ích để theo dõi thông tin Du học, các chương trình Học bổng dành cho mọi người

  Một page hữu ích để theo dõi thông tin Du học, các chương trình Học bổng dành cho mọi người

  | ISCHOLARSHIP VIETNAM – BECOME GLOBAL CITIZENS |

  Dịch vụ:

  Cung cấp thông tin về các chương trình học bổng.

  Hỗ trợ lên kế hoạch du học.

  Chia sẻ tài nguyên về các khóa học và trải nghiệm học tập đa dạng trên thế giới.

  Tổ chức các hoạt động như tuyển thành viên, đại sứ truyền thông.

  Lợi ích:

  Mở rộng tầm hiểu biết và khám phá văn hóa mới.

  Nâng cao năng lực bản thân và chinh phục thế giới.

  Tích lũy kinh nghiệm quý báu và xây dựng sự nghiệp tương lai.

  Liên hệ:

  Fanpage:https://www.facebook.com/iScholarshipVietnam

  https://vi.alongwalker.co/topic/4573/tra-mang-cau-ha-noi.html