• Vượt đại dương để học "NGOẠI GIAO TOÀN CẦU được đào tạo từ ĐẠI HỌC LUÂN ĐÔN"

  Vượt đại dương để học "NGOẠI GIAO TOÀN CẦU được đào tạo từ ĐẠI HỌC LUÂN ĐÔN"

  Ô không, ý mình là bạn có thể ngồi ở nhà và học Chương trình MA Ngoại giao Toàn cầu/Học viện Quốc tế của Đại học London/SOAS. Không có gì khác biệt nhiều so với việc học offline đâu, hiệu quả không kém đâu.

  Bạn sẽ được trao đổi trực tiếp với giảng viên thông qua nền tảng Coursera, khóa học diễn ra với thời lượng 13 tiếng.

  Ai mà tìm được khóa học ngầu như vậy cho chúng ta vậy hé?

  IVolunteer Việt Nam đó nha.

  Cám ơn các thành viên Ivolinteer Việt Nam đã hết lòng vì bọn mình.

  Sau khóa học mình có được những gì? Khả năng thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về bản chất và sự phát triển của ngoại giao toàn cầu, dựa trên nhiều nguyên tắc đóng góp có liên quan trong lĩnh vực Nghiên cứu Quốc tế rộng lớn.

  Theo dõi các cuộc tranh luận ngoại giao nhưng mình có hiểu gì về chiến lược, chiến thuật gì đâu nhưng khóa học lại mang lại các nhình hoàn toàn khác nha. Khóa học cung cấp nền tảng vững chắc về cả cách tiếp cận lý thuyết và thực nghiệm đối với các cuộc tranh luận trong ngoại giao để sinh viên được tiếp xúc với các kỹ năng cần thiết để phân tích ngoại giao toàn cầu.

  Thích cái cách thực hiện các thủ tục ngoại giao một cách chuyên nghiệp của các nhà ngoại giao nhưng mình có hiểu gì đâu. Giờ thì hiểu rồi, có hiểu vì sao có sự thay đổi thay đổi trong thực tiễn và thủ tục ngoại giao cũng như mối quan hệ của những thay đổi đó với nền chính trị đương đại nữa.

  Let’s start.