• Sáng này 4.6 vừa qua, Google đã mở chương trình học Generative AI miễn phí cho tất cả mọi người. Chương trình bao gồm 10 khóa cơ bản về AI...

    Sáng này 4.6 vừa qua, Google đã mở chương trình học Generative AI miễn phí cho tất cả mọi người. Chương trình bao gồm 10 khóa cơ bản về AI technology.

    Mấy cái mà đang hot trend hiện nay như: Generative AI, Large Language Models, Resposible AI, … sẽ nằm trong lộ trình này. Hầu hết các khóa rất ngắn với nội dung chủ yếu là các kiến thức nền tảng. Cho nên chỉ cần 2 tiếng là hoàn thành xong 1 khóa rồi. Sau khi học xong thì sẽ có chứng nhận (như hình bên dưới).

    Mình cảm thấy vô cùng phấn khích, bởi lẽ đó giờ dùng AI mấy cái như chatGPT, tool tạo ảnh, edit video đồ đồ mà chỉ nhìn thấy kết quả, chứ không hiểu bản chất nó được xây dựng dựa trên kiến thức nào. Và đây chính là cơ hội để bản thân mình bổ sung thêm kiến thức hữu ích về AI và Deep learning.

    Chúc mn học tập dui dẻ, ai hoàn thành xong share chứng nhận full 10 courses lên đây nha.

    https://vi.alongwalker.co/topic/2894/farmstay-dong-nai.html