• Tham gia khóa học này mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Bạn sẽ học cách tạo các câu chuyện trên Instagram và Facebook bằng cách sử dụng các mẫu...

    Tham gia khóa học này mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Bạn sẽ học cách tạo các câu chuyện trên Instagram và Facebook bằng cách sử dụng các mẫu có sẵn từ Canva cũng như cách tạo từ đầu. Bạn sẽ biết cách tận dụng hình ảnh miễn phí từ các nguồn bên thứ ba như Pixabay. Hãy xây dựng sự tự tin của bạn bằng cách sử dụng các công cụ và công nghệ mới nhất!!

  • nguyễn lam
    nguyễn lam @nlam67810

    Khóa học này thật tuyệt vời! Bạn sẽ học cách tạo những câu chuyện hấp dẫn trên mạng xã hội và tận dụng các nguồn tài nguyên miễn phí một cách hiệu quả.

    • 0