• Hot 🔥 Hot 🔥 Hot 🔥

  Hot 🔥 Hot 🔥 Hot 🔥

  Tin nóng cấp bến mùa hè 2024✨🔥🥰

  “Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Knight Hennessy Của Đại Học Stanford 2025”

  Knight-Hennessy Scholars là một chương trình học bổng sau đại học đa ngành, đa văn hóa. Các sinh viên từ Knight-Hennessy nhận được tối đa ba năm hỗ trợ tài chính để theo đuổi các chương trình nghiên cứu sau đại học tại Stanford, đồng thời tham gia vào các trải nghiệm để chuẩn bị trở thành những nhà lãnh đạo nhìn xa rộng, kiên định và hợp tác, những người giải quyết các thách thức phức tạp mà thế giới phải đối mặt. Các sinh viên được tuyển chọn dựa vào sự thể hiện khả năng suy nghĩ độc lập, lãnh đạo có mục đích, và tư duy công dân; họ sẽ theo học ở tất cả các khoa tại bảy trường của Stanford.

  John L. Hennessy, Chủ tịch Danh dự và Giám đốc Shriram Family của Knight-Hennessy Scholars cho biết: "Trong một thế giới không ngừng phát triển phức tạp hơn, các sinh viên của Knight-Hennessy đang xây dựng những kiến thức và kỹ năng mà cộng đồng cần để giải quyết những thách thức lớn nhất của chúng ta, từ biến đổi khí hậu đến nhập cư đến bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe và giáo dục, và hơn thế nữa. Tôi tin rằng những sinh viên này sẽ giúp bồi đắp một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta".

  Knight-Hennessy Scholars giúp phát triển các nhà lãnh đạo mới nổi với cam kết về lợi ích lớn hơn và những công cụ cần thiết để thúc đẩy sự thay đổi có ý nghĩa.

  Tìm hiểu thêm về chương trình tại link: https://ivolunteervietnam.com/hoc-bong-toan-phan-bac-sau-dai-hoc-knight-hennessy-cua-dai-hoc-stanford-2025.html