• Dự án tình nguyện "Giờ Xanh phải trở lại" (Link: https://ivolunteer.vn/trung-tam-giao-duc-ky-nang-va-truyen-thong-cong-dong-secc-tuyen-tinh-nguyen-vien-du-an-gio-xanh-phai-tro-lai-s22764.html) là một hoạt động tuyệt vời mà SECC tổ chức nhằm tạo ra những tác động tích cực đối...

    Dự án tình nguyện "Giờ Xanh phải trở lại" (Link: https://ivolunteer.vn/trung-tam-giao-duc-ky-nang-va-truyen-thong-cong-dong-secc-tuyen-tinh-nguyen-vien-du-an-gio-xanh-phai-tro-lai-s22764.html) là một hoạt động tuyệt vời mà SECC tổ chức nhằm tạo ra những tác động tích cực đối với môi trường. Tôi đã có cơ hội tham gia vào dự án này và thực sự cảm thấy hài lòng với những trải nghiệm và kết quả mà nó mang lại.

    Đội ngũ của SECC đã tổ chức dự án rất tốt. Họ đã cung cấp cho chúng tôi sự hỗ trợ và hướng dẫn thích hợp trong suốt quá trình tham gia. Tôi cảm thấy rất động viên và trân quý những nỗ lực của SECC để góp phần vào sự phát triển của cộng đồng và môi trường.

    Ngoài ra, việc nhận chứng nhận Tình nguyện viên Giờ Xanh và có cơ hội trở thành Tình nguyện viên cơ hữu của SECC là một ưu đãi tuyệt vời. Đây là một cơ hội để tôi tiếp tục tham gia vào các hoạt động và dự án tương tự trong tương lai và đóng góp vào công cuộc bảo vệ môi trường lớn hơn.

    Tổng quan, dự án tình nguyện "Giờ Xanh phải trở lại" đã mang lại cho tôi những trải nghiệm ý nghĩa và cung cấp cho tôi cơ hội thể hiện sự quan tâm đối với môi trường. Tôi rất biết ơn SECC đã tổ chức dự án này và rất hãnh diện khi được tham gia vào một sứ mệnh quan trọng như vậy. Tôi khuyến khích mọi người tham gia vào các dự án tình nguyện của SECC để đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng tốt hơn.

    #iVolunteer #Volunteer #Scholarship #mạng_xã_hội #tình_nguyện #học_bổng