• [Tổ Chức Hợp Tác Quốc Tế Đức (GIZ) Tuyền Dụng Thực Tập Sinh Kỹ Thuật Làm Việc Tại Hà Nội] 🇩🇪

  [Tổ Chức Hợp Tác Quốc Tế Đức (GIZ) Tuyền Dụng Thực Tập Sinh Kỹ Thuật Làm Việc Tại Hà Nội] 🇩🇪

  🎉Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) GmbH đã hoạt động tại Việt Nam hơn 25 năm qua. GIZ hỗ trợ các cơ quan chức năng Việt Nam trong việc quản lý các khu bảo tồn cũng như khai thác rừng bền vững. Ở tầm quốc gia, GIZ phối hợp cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu.

  🎉GIZ đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm soạn thảo và thực hiện các chiến lược cũng như khuôn khổ pháp lý cho việc đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường với trọng tâm là hợp tác với các doanh nghiệp. GIZ hỗ trợ các cơ sở dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng và chú trọng vào thực hành. Mục tiêu là cải thiện nguồn cung ứng lao động có tay nghề thông qua đào tạo nhằm phát triển nền kinh tế xanh và bền vững.

  👉Đến với GIZ các bạn sinh viên chuẩn bị hoặc đã ra trường có cơ hội làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp có những dự án bổ ích để nâng cấp khả năng và trình độ.

  ❤️THÔNG TIN CHUNG:

  ❤️Vị trí làm việc: Thực tập sinh Kỹ Thuật

  ❤️Hình thức: Offline

  ❤️Thời gian làm việc: 6 tháng

  ❤️Quyền lợi:

  – Được phụ cấp hàng tháng

  – Ứng viên trúng tuyển sẽ được hưởng điều kiện làm việc chuyên nghiệp và chính sách làm việc tốt

  – Cơ hội thăng tiến cho các thực tập sinh có năng lực

  ⏰DEADLINE: Trước 6/10/2023

  📌Thông tin chi tiết tham khảo tại: https://ivolunteer.vn/to-chuc-hop-tac-quoc-te-duc-giz-tuyen-dung-thuc-tap-sinh-ky-thuat-lam-viec-tai-ha-noi-s22492.html

  #iVolunteer #iVolunteerVietNam #Hoptacquocte #Thuctapsinh