• [Trung Tâm Hỗ Trợ Sáng Kiến Phát Triển Cộng Đồng SCDI Tuyển Tình Nguyện Viên Quản Lý Ca]

  [Trung Tâm Hỗ Trợ Sáng Kiến Phát Triển Cộng Đồng SCDI Tuyển Tình Nguyện Viên Quản Lý Ca]

  ⭐️Sơ lược về dự án Trung Tâm Hỗ Trợ Sáng Kiến Phát Triển Cộng Đồng SCDI Tuyển Tình Nguyện Viên Quản Lý Ca:

  📌Tham gia tiếp cận và khai thác thông tin những ca trẻ em cần hỗ trợ sau khi cán bộ chương trình đã tìm kiếm và liên hệ với ca

  📌Đánh giá nhu cầu hỗ trợ của trẻ và gia đình trẻ dưới sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ chương trình

  📌Báo cáo và lập kế hoạch hỗ trợ ca, cập nhật tình hình ca trong suốt thời gian hỗ trợ theo quy định của Chương trình

  📌Trao đổi thông tin với TNV Gia sư trong suốt thời gian hỗ trợ

  📌Kết nối nguồn lực giữa các bên gồm gia trình trẻ, SCDI, các tổ chức xã hội khác cùng với cán bộ chương trình

  📌Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai sinh hoạt tập thể cho các trẻ, các phụ huynh đang được hỗ trợ

  📌Tham gia đề xuất ý tưởng, triển khai truyền thông và gây quỹ cho hoạt động hỗ trợ ca

  📌THÔNG TIN CHUNG:

  🎀Vị trí làm việc: TNV Quản lý ca

  🎀Hình thức: Off line + 2 giờ online

  🎀Thời gian làm việc: Tối thiểu 6 tháng

  ❣️QUYỀN LỢI:

  – Được học tập và làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, đặc biệt được hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm bởi đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm

  – Được học tập và làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, đặc biệt được hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm bởi đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm

  – Được tham gia các khoá tập huấn của SCDI hoặc các bên đối tác của Trung tâm khi có nội dung liên quan đến công việc chuyên môn trong dự án

  – Có cơ hội giao lưu và học hỏi từ các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam và trên thế giới

  – Được cấp giấy chứng nhận tham gia tình nguyện

  ❗️DEADLINE: 8/10/2023

  👉THÔNG TIN CHI TIẾT ĐỌC TẠI: https://ivolunteer.vn/trung-tam-ho-tro-sang-kien-phat…;

  #iVolunteer #iVolunteerVietNam #tinhnguyenvien #ambassador