• [HỌC BỔNG TOÀN PHẦN HỆ CỬ NHÂN TẠI UNIVERSITY OF MICHIGAN–DEARBORN 2023-2024]

  [HỌC BỔNG TOÀN PHẦN HỆ CỬ NHÂN TẠI UNIVERSITY OF MICHIGAN–DEARBORN 2023-2024]

  ⭐️Sơ lược về “Học bổng toàn phần hệ cử nhân tại University of Michigan-Dearborn 2023-2024” Học bổng Cử nhân dành cho tất cả các ứng viên theo đuổi bằng cấp từ Hoa Kỳ. Học bổng có sẵn cho khóa học 2023-2024. Đại học Michigan-Deaborn là một trường đại học công lập tọa lạc tại Dearborn, Michigan. Trường cung cấp hơn 100 lĩnh vực và chuyên ngành học thuật, 43 chương trình cấp bằng thạc sĩ và 6 chương trình cấp bằng tiến sĩ/chuyên gia.

  📌YÊU CẦU:

  📍Đối với sinh viên năm nhất:

  👉Sinh viên quốc tế có thị thực hợp lệ

  👉Điểm trung bình 3.0 (thang điểm 4.0)

  👉Điểm tổng hợp SAT từ 1020 trở lên ( điểm tổng hợp ACT trên 20)

  👉Đăng ký học lấy bằng toàn thời gian tại Đại học Michigan-Dearborn Award sẽ được gia hạn với thành tích GPA là 3.0 tại UM-Dearborn

  👉Điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh phải là 6.5 trong IELTS, TOEFL (IBT-80, CBT-213) , PBT-550), hoặc MELAB (76).

  📍Đối với Chuyển tiếp:

  👉Sinh viên quốc tế có điểm trung bình thị thực hợp lệ là 3.5 (thang điểm 4.0)

  👉Đăng ký tìm kiếm bằng cấp toàn thời gian tại Đại học Michigan-DearbornGiải thưởng sẽ được

  👉Gia hạn với thành tích GPA là 3.0 tại UM-Dearborn

  👉Điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh phải là 6.5 trong IELTS, TOEFL (IBT-80, CBT-213, PBT-550) hoặc MELAB (76).

  ❗️Lưu ý: Nếu bạn đã đạt được ít hơn 24 tín chỉ có thể chuyển đổi, bạn cũng phải nộp:

  👉Điểm tổng hợp SAT từ 1020 trở lên (điểm tổng hợp ACT là 20)

  👉Bảng điểm Trung học chính thức

  👉Điểm kiểm tra trình độ tiếng Anh phải là 6.5 trong IELTS, TOEFL (IBT- 80, CBT-213, PBT-550), hoặc MELAB (76).

  ❤️QUYỀN LỢI:

  👉Điểm trung bình 4.0 trở lên: 12,500 đô/ 1 năm (50,000 đô/ 4 năm học)

  👉Điểm trung bình 3.5-3.99: 10,000 đô/ 1 năm (40,000 đô/ 4 năm học)

  👉Điểm trung bình 3.25-3.49: 7,500 đô/ 1 năm (30,000 đô/4 năm học)

  ⏰DEADLINE: 15/11/2023

  ________________________________________

  📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-toan-phan-bac-cu-nhan-tai…;

  #iVolunteer #iVolunteerVietNam #sinhvien #hocbong