• TVF hiện đang tuyển tình nguyện viên truyền thông và phát triển cộng đồng cho năm 2024. TVF là một tổ chức phi chính phủ nhằm xây dựng và phát...

  TVF hiện đang tuyển tình nguyện viên truyền thông và phát triển cộng đồng cho năm 2024. TVF là một tổ chức phi chính phủ nhằm xây dựng và phát triển cộng đồng tại Việt Nam. Tổ chức này đã chủ động tham gia vào các dự án và chương trình hỗ trợ cho các khu vực khó khăn, từ giáo dục và y tế đến sự phát triển kinh tế và xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

  Cơ hội tình nguyện viên truyền thông và phát triển cộng đồng của TVF là một cơ hội tuyệt vời để tham gia vào công việc mang tính xã hội và góp phần vào sự phát triển của cộng đồng. Tình nguyện viên sẽ có cơ hội làm việc với đội ngũ chuyên gia và các thành viên trong tổ chức để thực hiện các hoạt động truyền thông và tiếp cận cộng đồng địa phương. Bạn sẽ được tham gia vào việc viết bài, biên tập, quảng cáo và quảng bá thông qua các kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến.

  Ngoài ra, vai trò tình nguyện viên phát triển cộng đồng sẽ bao gồm thiết kế, triển khai và đánh giá các dự án và chương trình của TVF. Bạn sẽ làm việc trực tiếp với cộng đồng địa phương để tìm hiểu nhu cầu và thách thức của họ, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống và khuyến khích sự phát triển cộng đồng.

  Mô tả công việc của tình nguyện viên Truyền thông và Phát triển cộng đồng bao gồm:

  – Tạo nội dung và đăng các bài viết, banner truyền thông về các hoạt động của TVF trên các mạng xã hội và trực tiếp tại các địa điểm như khu dân cư, trường học.

  – Tìm kiếm và mở rộng danh sách các cộng đồng tiềm năng.

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng nhóm.

  Quyền lợi của tình nguyện viên bao gồm nhận giấy chứng nhận khi hoàn thành 80 giờ làm việc, được cấp thư giới thiệu (nếu có nguyện vọng đi du học), tiếp xúc với mạng lưới đối tác của TVF, đào tạo chuyên môn và có cơ hội trở thành Thực tập sinh VNF.

  Ứng viên quan tâm có thể đăng ký bằng cách gửi hồ sơ qua email: hr@vnfoundation.org.