• Khóa Học Giới Thiệu Về Xác Suất Và Dữ Liệu Với R Từ Đại Học Duke

  Khóa Học Giới Thiệu Về Xác Suất Và Dữ Liệu Với R Từ Đại Học Duke

  Giới thiệu

  Khóa học Giới thiệu về Xác suất và Dữ liệu với R từ Đại học Duke là một khóa học trực tuyến miễn phí cung cấp nền tảng cơ bản về các khái niệm thống kê và xác suất, đồng thời giới thiệu phần mềm R để phân tích dữ liệu. Khóa học này phù hợp cho người mới bắt đầu và những người muốn tìm hiểu thêm về thống kê và phân tích dữ liệu.

  Nội Dung Khóa Học

  Khóa học bao gồm các chủ đề sau:

  Xác suất cơ bản: Không gian mẫu, sự kiện, xác suất, định lý Bayes

  Phân phối xác suất: Phân phối nhị thức, phân phối chuẩn, phân phối t-Student

  Thống kê mô tả: Đo lường tóm tắt, biểu đồ dữ liệu

  Kiểm định giả thuyết: Kiểm định t, kiểm định chi bình phương

  Phân tích hồi quy: Hồi quy tuyến tính, hồi quy logistic

  Sử dụng R để phân tích dữ liệu: Nhập dữ liệu, thao tác dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu

  Điểm Nổi Bật

  Miễn phí và trực tuyến: Khóa học có thể truy cập miễn phí và có thể hoàn thành theo tốc độ của riêng bạn.

  Giảng viên uy tín: Khóa học được giảng dạy bởi các giáo sư từ Đại học Duke, một trong những trường đại học hàng đầu thế giới.

  Thực hành thực tế: Khóa học bao gồm các bài tập thực hành và dự án để giúp học viên áp dụng các khái niệm đã học.

  Cộng đồng hỗ trợ: Học viên có thể tương tác với nhau và với giảng viên thông qua diễn đàn thảo luận trực tuyến.

  Chứng chỉ xác minh: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ xác minh từ Đại học Duke.

  Đối Tượng Học Viên

  Khóa học này phù hợp cho:

  Người mới bắt đầu muốn tìm hiểu về thống kê và phân tích dữ liệu

  Sinh viên đại học hoặc sau đại học trong các lĩnh vực liên quan đến dữ liệu

  Các chuyên gia muốn nâng cao kỹ năng thống kê của mình

  Bất kỳ ai quan tâm đến việc sử dụng R để phân tích dữ liệu

  Cách Đăng Ký

  Để đăng ký khóa học, vui lòng truy cập trang web của Coursera và tạo một tài khoản. Sau đó, bạn có thể tìm kiếm khóa học "Giới thiệu về Xác suất và Dữ liệu với R" và đăng ký miễn phí.

  Hãy tận dụng cơ hội này để nâng cao kiến thức thống kê và phân tích dữ liệu của bạn với Khóa học Giới thiệu về Xác suất và Dữ liệu với R từ Đại học Duke!