• 📢Ivolunteervietnam là một nền tảng chuyên cung cấp các thông tin về học bổng,tình nguyện và các chương trình bổ ích cho sinh viên.

    📢Ivolunteervietnam là một nền tảng chuyên cung cấp các thông tin về học bổng,tình nguyện và các chương trình bổ ích cho sinh viên.

    Sau khi theo dõi ivolunteer được một thời gian mình được mở mang hơn nhiều về các hoạt động vô cùng sôi nổi cho sinh viên mà ivolunteer cung cấp 🤩🤩

    ❗Dưới đây là 5 khóa học miễn phí mà vô cùng hữu ích rất phù hợp cho mấy tháng hè này để chuẩn bị cho những năm học sắp tới

    https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-online-mien-phi-cach-lap-ke-hoach-quan-ly-va-lanh-dao-du-an-thanh-cong-successful-project-management-planning-and-team-effectiveness-tu-alison-s21581.html