• REVIEW Dự Án Đổi Sách Lấy Cây Năm 2024

  REVIEW Dự Án Đổi Sách Lấy Cây Năm 2024

  Chương trình “Đổi sách lấy cây” là một hoạt động thường niên do Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.​​ Đây là năm thứ 6 mà cơ sở Đoàn và Hội tổ chức triển khai vào mỗi dịp cuối tuần.

  Dự án kéo dài 35 ngày, khoảng 12 tuần và được tổ chức rộng rãi trên toàn quốc với địa điểm là các thành phố lớn (Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Cần Thơ, Lâm Đồng,…).

  Tham gia dự án, các tình nguyện viên không chỉ được tham gia đổi sách lấy cây xanh, góp phần làm xanh trái đất mà còn có những quyền lợi to lớn và đầy giá trị, đặc biệt là đối với học sinh – sinh viên nói riêng.

  Các quyền lợi đầy giá trị như:

  Được cấp Giấy chứng nhận hoặc Giấy xác nhận tham gia hoạt động tình nguyện khi hoàn thành tốt các nhiệm vụ; Được đề nghị khen thưởng khi có thành tích, đóng góp xuất sắc cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; Khi thực hiện các nhiệm vụ phát sinh sẽ được quy đổi buổi tương đương (Có bảng quy đổi buổi chi tiết).

  Và đặc biệt, qua tham gia dự án, các tình nguyện viên sẽ có cơ hội mở rộng các mối quan hệ với các tình nguyện viên. Được làm việc trong môi trường mới, có cơ hội học hỏi, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, được khám phá tài năng bản thân và phát triển các kỹ năng mới. Đặc biệt hơn nữa là được ưu tiên đăng ký trở thành thành viên chính thức của Nhóm từ thiện Fly To Sky.

  Dự án "Đổi sách lấy cây" là một dự án hết sức ý nghĩa và mang lại giá trị to lớn cho toàn cộng đồng nói chung. Hy vọng tất cả mọi người sẽ cùng nhau tham gia nhé!

  Mọi người cùng tìm hiểu tại đây nhé!

  https://ivolunteer.vn/du-an-doi-sach-lay-cay-nam-2024-mo-don-tuyen-tinh-nguyen-vien-s24674.html