• Chương trình Tập huấn Thanh niên Tiên phong Xanh – Chuyển dịch năng lượng (GYP):

  Chương trình Tập huấn Thanh niên Tiên phong Xanh – Chuyển dịch năng lượng (GYP):

  BẠN MUỐN:

  👉Nâng cao kiến thức và trải nghiệm của ngành Marketing phục vụ cho sự phát triển trong tương lai.

  👉Nhận các tài liệu, học tập và tư duy về Marketing – Communication.

  👉Phát triển kỹ năng cứng và mềm như: Ngôn ngữ, Nội dung, Thiết kế, Marketing, Tin học văn phòng,…

  👉Được rèn luyện và thử thách bản thân trong môi trường làm việc có tính cộng đồng (community-oriented), đề cao sự sáng tạo và tự chủ (ownership), và đóng góp mang tính xây dựng (constructive criticism).

  👉Mở rộng networking với các mentor, các diễn giả, các anh chị điều hành và ban cố vấn giàu kinh nghiệm đến từ khắp Việt Nam.

  ✨Xem thêm thông tin tại đây: https://ivolunteer.vn/green-youth-pioneers-chinh-thuc-mo-don-tuyen-thanh-vien-ban-to-chuc-s24054.html

  https://vi.alongwalker.co/topic/4517/bien-my-khe.html