• 𝕭𝖆̣𝖓 𝖒𝖚𝖔̂́𝖓 𝖙𝖗𝖆̉𝖎 𝖓𝖌𝖍𝖎𝖊̣̂𝖒 𝖈𝖆̉𝖒 𝖌𝖎𝖆́𝖈 𝖈𝖚̉𝖆 𝖒𝖔̣̂𝖙 𝖙𝖎̀𝖓𝖍 𝖓𝖌𝖚𝖞𝖊̣̂𝖓 𝖛𝖎𝖊̂𝖓

  𝕭𝖆̣𝖓 𝖒𝖚𝖔̂́𝖓 𝖙𝖗𝖆̉𝖎 𝖓𝖌𝖍𝖎𝖊̣̂𝖒 𝖈𝖆̉𝖒 𝖌𝖎𝖆́𝖈 𝖈𝖚̉𝖆 𝖒𝖔̣̂𝖙 𝖙𝖎̀𝖓𝖍 𝖓𝖌𝖚𝖞𝖊̣̂𝖓 𝖛𝖎𝖊̂𝖓

  👉Tham gia **Dự Án Tuyển Tình Nguyện Viên Truyền Thông Online 2024 cùng IVolunteer Vietnam**!

  🌿 Khi tham gia, bạn sẽ được:

  👉 Nhận Giấy Chứng Nhận (Certificate) chứng minh việc hoàn thành nhiệm vụ.

  👉 Được cung cấp "mã truy cập" vào Handbook "Tổng Hợp 100+ Tổ Chức, Dự Án Dành Cho Học Sinh, Sinh Viên Năm 2023" ĐỘC QUYỀN từ IVolunteer Vietnam.

  👉 Cơ hội nhận "tích xanh" cho những cá nhân có thành tích xuất sắc.

  ⏰ Hãy tham gia ngay với chúng tôi!

  Deadline: ALL YEAR ROUND

  🎉 Tìm hiểu thêm tại:

  https://ivolunteervietnam.com/tuyen-tinh-nguyen-vien…

  https://vi.alongwalker.co/topic/4607/xe-giuong-nam-limousine.html