• Học bổng ngắn hạn Asia Foundation Development Fellows 2025 là một cơ hội tuyệt vời cho các bạn trẻ muốn phát triển bản thân và sự nghiệp. Được mở đơn...

    Học bổng ngắn hạn Asia Foundation Development Fellows 2025 là một cơ hội tuyệt vời cho các bạn trẻ muốn phát triển bản thân và sự nghiệp. Được mở đơn đăng ký đến ngày 21/07/2024, học bổng này dành cho những ai có nhiệt huyết và muốn đóng góp cho cộng đồng. Mình rất thích các chương trình và dự án bên iVolunteer, và mình hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội để tham gia và học hỏi. Nếu không vướng lịch học thạc sỹ, mình chắc chắn sẽ đăng ký ngay một suất học bổng này để có thể trải nghiệm và nâng cao kỹ năng của mình. Đây là một cơ hội quý giá mà bạn không nên bỏ lỡ!

    Link nhaaa: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-ngan-han-asia-foundation-development-fellows-s24922.html