• 👉 Bạn muốn có thêm chứng chỉ để thêm vào CV?

  👉 Bạn muốn có thêm chứng chỉ để thêm vào CV?

  👉 Bạn muốn rèn luyện kỹ năng viết, research, mở rộng networking?

  🫶ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH CỘNG TÁC VIÊN NỘI DUNG TÀI NĂNG – DỰ ÁN IVOLUNTEER VIETNAM

  ‼️ LỘ TRÌNH TRỞ THÀNH 1 CTV TÀI NĂNG NHÀ IVOLUNTEER:

  Vòng 1: Ứng tuyển online & Làm bài test tại… (kết quả sẽ được thông báo qua email trong vòng 2-5 ngày làm việc)

  Vòng 2: Làm bài test kỹ năng

  Vòng 3: Bạn sẽ được nhận Job Description (Mô tả, yêu cầu công việc chi tiết) từ iVolunteer Vietnam và chính thức “SAY YES” để bắt đầu công việc!

  DEADLINE: 30/12/2023

  Link chi tiết: https://ivolunteer.vn/z/10405

  Phượt khám phá việt nam Thế giới du lịch Kênh khám phá trải nghiệm Những chuyến đi dài tuổi trẻ Thông tin du lịch việt nam Đi và cảm nhận cảnh đẹp đất nước