• [TỔNG HỢP CÁC KHÓA HỌC BỔ TRỢ KỸ NĂNG MỀM CÓ CERTIFICATE]

  [TỔNG HỢP CÁC KHÓA HỌC BỔ TRỢ KỸ NĂNG MỀM CÓ CERTIFICATE]

  🤔 Vừa được rèn luyện kỹ năng mềm, vừa có Cert xịn, tại sao không?

  ‼️ Nâng cấp CV của bạn với những khóa học bổ trợ kỹ năng mềm dưới đây:

  1. [ONLINE] KHÓA HỌC DIGITAL MARKETING OF GOOGLE DIGITAL GARAGE: CHỨNG NHẬN DIGITAL MARKETING CỦA GOOGLE

  ⏰ No Deadline

  📍 Link đăng ký: https://bitly.com.vn/xx0yjv

  2. [ONLINE] KHÓA HỌC MIỄN PHÍ VỀ CONTENT MARKETING (CÓ CHỨNG CHỈ)

  ⏰ No Deadline

  📍 Link đăng ký: https://bit.ly/3iZCQKg

  3. [ONLINE] KHÓA HỌC MIỄN PHÍ CÁC CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG SỐ (DIGITAL SKILLS) CỦA BỘ GIÁO DỤC ANH

  ⏰ No Deadline

  📍 Link đăng ký: https://bit.ly/35HNYUd

  4. [ONLINE] TỔNG HỢP KHOÁ HỌC FREE CUNG CẤP CERTIFICATE TỪ WHO

  ⏰ No Deadline

  📍 Link đăng ký: https://bit.ly/3vVfIPN

  5. [ONLINE] KHÓA HỌC MIỄN PHÍ VỀ DIGITAL NETWORKING STRATEGIES (CÓ CHỨNG CHỈ)

  ⏰ No Deadline

  📍 Link đăng ký: https://bitly.com.vn/wurzmi

  6. [ONLINE] KHÓA HỌC MIỄN PHÍ DEVELOPING YOUR EMOTIONAL INTELLIGENCE: (CÓ CHỨNG CHỈ)

  ⏰ No Deadline

  📍 Link đăng ký: https://bitly.com.vn/qix3mr

  ________

  #ivolunteervietnam

  #daisutruyenthong

  #khoahockynangmem