• 🌏 ISCHOLARSHIP VIETNAM CÓ GÌ?

  🌏 ISCHOLARSHIP VIETNAM CÓ GÌ?

  💖 iScholarship Vietnam là một fanpage cung cấp thông tin về các chương trình học bổng và cơ hội học tập tại nước ngoài dành cho sinh viên Việt Nam.

  🔥 Ngoài ra, fanpage cung cấp thông tin về nhiều loại học bổng, bao gồm:

  👉 Học bổng của chính phủ Việt Nam

  👉 Học bổng của chính phủ nước ngoài

  👉 Học bổng của các tổ chức phi chính phủ

  👉 Học bổng của các trường đại học và cao đẳng

  ✨ iScholarship Vietnam là một nguồn tài nguyên hữu ích cho sinh viên Việt Nam đang có mong muốn du học. Trang web giúp sinh viên tìm hiểu về các chương trình học bổng và cơ hội học tập tại nước ngoài, đồng thời hỗ trợ sinh viên trong quá trình tìm kiếm và ứng tuyển học bổng.

  🌏 Link fanpage: https://www.facebook.com/iScholarshipVietnam

  #IScholarshipVietNam #hocbong