• Tiếp theo đây sẽ là một khóa học mình rất tâm đắc, nó phù hợp cho những ai đang có định hướng trở thành một Business Analyst hay còn gọi...

  Tiếp theo đây sẽ là một khóa học mình rất tâm đắc, nó phù hợp cho những ai đang có định hướng trở thành một Business Analyst hay còn gọi là phân tích kinh doanh trong tương lai. Tại khóa học này sẽ giới thiệu tổng quan giúp bạn có những hiểu biết cơ bản về BA. Phân tích kinh doanh giúp ngăn ngừa thất bại của dự án bằng cách xác định và xác nhận sớm các yêu cầu đó. Tất nhiên, phân tích kinh doanh không chỉ dừng lại ở các yêu cầu—các nhà phân tích kinh doanh còn đề xuất các giải pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chúng. Khóa học này cung cấp kiến ​​thức cơ bản về phân tích kinh doanh. Nó giúp làm sáng tỏ vai trò của nhà phân tích kinh doanh (BA) và phác thảo kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng sự nghiệp BA thành công. Giảng viên Greta Blash cũng cung cấp đánh giá chuyên sâu về quy trình phân tích kinh doanh, từ tiến hành đánh giá nhu cầu và xác định các bên liên quan đến thử nghiệm, xác nhận và phát hành. Mỗi bài học sẽ trình bày lý do hoạt động của phân tích kinh doanh—và cách bạn có thể sử dụng nó để cải thiện tổ chức của mình.

  Mục tiêu học tập

  Xác định vai trò và kỹ năng của một nhà phân tích kinh doanh.

  Xác định bốn bước của đánh giá nhu cầu.

  Phân biệt loại bên liên quan cần thiết cho một hoạt động cụ thể.

  Giải thích vai trò của nhà phân tích kinh doanh trong giai đoạn lập kế hoạch dự án.

  Phân biệt ba quan điểm để chia nhỏ các yêu cầu.

  Xác định các yếu tố cho các yêu cầu trong giai đoạn lập kế hoạch phát hành.