• Bổ sung vào "kho" kỹ năng công việc của mình bằng Kỹ năng lập trình Python sẽ vô cùng hữu ích và khiến CV của bạn nổi bật hơn. Hiện...

  Bổ sung vào "kho" kỹ năng công việc của mình bằng Kỹ năng lập trình Python sẽ vô cùng hữu ích và khiến CV của bạn nổi bật hơn. Hiện iVolunteer đang đăng tải một khóa học miễn phí liên quan đến kỹ năng này: Khóa Học Lập Trình Python Căn Bản Miễn Phí Code In Place Của Đại Học Stanford 2024.

  Khi tham gia khóa học, bạn sẽ được đào tạo theo lộ trình bài bản như sau:

  Tuần 1: Luồng điều khiển với Karel;

  Tuần 2: Nghệ thuật của Lập trình;

  Tuần 3: Chương trình Console;

  Tuần 4: Hiểu biết về Biến;

  Tuần 5: Đồ họa;

  Tuần 6: Danh sách + Từ điển;

  Vượt qua Code in Place bằng cách thực hiện Dự án.

  Tham gia khóa học này, người học đạt được rất nhiều lợi ích trong đó có chứng chỉ hoàn thành khóa học và kho tàng bài giảng đến từ Giáo sư của Đại học Stanford danh giá.

  Nắm bắt cơ hội ngay tại đây: https://ivolunteer.vn/z/24301