• LOA LOA LOA 🔊🔊🔊🔊

  LOA LOA LOA 🔊🔊🔊🔊

  HỌC BỔNG ĐẾN ĐÂY: Chương Trình Học Bổng Gamuda Land 2024 Mở Đơn Ứng Tuyển Cho Sinh Viên Toàn Quốc

  Đây là chương trình học bổng do Gamuda Land tài trợ, giúp các bạn sinh viên Việt Nam nắm bắt được cơ hội vươn ra quốc tế. Thông tin về học bổng:

  Thời hạn đăng ký: 30/04/2024

  Thời gian công bố kết quả: 08/2024

  Đối tượng: Sinh viên năm ba, thuộc các chuyên ngành:

  Kỹ thuật (Kết cấu, Xây dựng, Điện, Cơ khí)

  Kiến trúc

  Tài chính/ Kế toán

  Quản lý xây dựng

  Quản lý bất động sản

  Quản lý đa dạng sinh học

  Khoa học môi trường

  Quản trị nhân sự

  Quản trị kinh doanh

  Các ngành luật (Kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Chính trị Hành chính)

  Bạn nhận được gì từ học bổng này?

  Được tài trợ học phí 100% cho toàn bộ năm học.

  Hỗ trợ các sinh hoạt phí và tiền thuê nhà trong suốt thời gian nhận học bổng.

  Laptop phục vụ cho quá trình học tập và làm đồ án.

  Cơ hội thực tập và làm việc tại Tập đoàn Gamuda (Việt Nam, Malaysia, Singapore, Australia, United Kingdom,…) sau khi tốt nghiệp với chế độ đãi ngộ tốt và môi trường làm việc chuyên nghiệp.

  Để biết thêm chi tiết về tiêu chí ứng tuyển và cách thức, nhanh chóng truy cập vào website của iVolunteer luôn nhé: https://ivolunteer.vn/z/24280