• Bạn muốn bắt đầu hành trình của mình trong lập trình và khám phá ngôn ngữ Python phổ biến? Hãy tham gia vào khóa học trực tuyến miễn phí từ...

  Bạn muốn bắt đầu hành trình của mình trong lập trình và khám phá ngôn ngữ Python phổ biến? Hãy tham gia vào khóa học trực tuyến miễn phí từ Coursera – "Giới thiệu về lập trình tương tác bằng Python"! Với khóa học này, bạn sẽ được hướng dẫn cách tạo ra các chương trình máy tính tương tác sử dụng ngôn ngữ lập trình Python.

  Coursera, một nền tảng giáo dục trực tuyến hàng đầu, đã phát triển khóa học này với mục tiêu giúp người học có kiến thức căn bản về lập trình và ứng dụng nó vào việc tạo ra các chương trình tương tác đơn giản. Khóa học được chia làm 2 phần để đảm bảo rằng bạn có thể tiếp cận từng khía cạnh một cách chi tiết và tổng quát.

  Dưới đây là những nội dung chính mà bạn sẽ khám phá trong các phần:

  Phần 1: Các Khái Niệm Cơ Bản về Lập Trình Tương Tác

  Giới thiệu về lập trình: Giúp bạn hiểu về quy trình lập trình và cách chương trình tương tác hoạt động.

  Cú pháp Python cơ bản: Xây dựng nền tảng về cú pháp Python và biết cách viết các mệnh đề điều khiển và hàm cơ bản.

  Phần 1 của lớp học sẽ kết thúc bằng việc xây dựng một phiên bản của trò chơi arcade cổ điển “Pong” với các tuần học sau:

  Tuần 1: Câu lệnh, biểu thức, biến

  Tuần 2: Hàm, logic, điều kiện: Tạo một chương trình như Bao – Búa – Kéo

  Tuần 3: Học về sự kiện: Xây dựng một ứng dụng dự đoán cơ bản

  Tuần 4: Học vẽ trên Python: Tạo một đồng hồ bấm giờ

  Tuần 5: Học cách tái tạo trò chơi Arcade cơ bản: Pong

  Phần 2:

  Khóa học sẽ giới thiệu thêm các yếu tố lập trình như danh sách, từ điển và vòng lặp và sau đó sử dụng các yếu tố này để tạo các trò chơi như Blackjack.

  Phần 1 của lớp này sẽ kết thúc bằng việc xây dựng một phiên bản của trò chơi arcade cổ điển “Asteroids”. Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể viết các chương trình Python nhỏ nhưng thú vị. Khóa học tiếp theo về chuyên ngành sẽ chi tiết về cách tiếp cận nguyên tắc hơn để viết chương trình và giải các bài toán tính toán, cho phép bạn viết các chương trình lớn hơn và phức tạp hơn.

  Các bài học của các tuần học P2 như sau:

  Tuần 5: Cách nhập liệu, tìm hiểu về phương pháp liệt kê và tra cứu, vẽ hình ảnh.

  Tuần 6: Kiến ​​thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong Python bằng cách sử dụng các lớp, làm việc với hình ảnh xếp ô.

  Tuần 7: Hiểu các tính chất toán học về gia tốc và ma sát, làm việc với các họa tiết, thêm âm thanh trong trò chơi của bạn.

  Tuần 8: Tìm hiểu về các tập hợp trong Python, tính toán va chạm giữa các họa tiết, hoạt họa.

  Ngoài ra chúng ta sẽ có cơ hội học:

  Thiết kế giao diện người dùng: Học cách thiết kế và xây dựng giao diện người dùng đơn giản bằng sử dụng các thư viện Python phổ biến.

  Xử lý dữ liệu và tương tác: Biết cách làm việc với dữ liệu người dùng nhập và tương tác với chương trình để tạo ra trả lời phù hợp.

  Khóa học "Giới thiệu về lập trình tương tác bằng Python" có tổng cộng 2 phần và bạn có thể hoàn thành chúng theo tốc độ riêng của mình. Đây là một cơ hội tuyệt vời để bắt đầu học lập trình với Python một cách miễn phí. Đăng ký ngay vào :

  Phần 1: https://www.coursera.org/learn/interactive-python-1?specialization=computer-fundamentals&irclickid=1nFWoCS4uxyNRVZQqcQc%3A2WiUkFzufXlZWW50Q0&irgwc=1&utm_medium=partners&utm_source=impact&utm_campaign=2985301&utm_content=b2c

  Phần 2: https://www.coursera.org/learn/interactive-python-2?specialization=computer-fundamentals&irclickid=zkoXhF2yPxyPUoExSBVnjzOqUkFzDUVvLSfXUA0&irgwc=1&utm_medium=partners&utm_source=impact&utm_campaign=2985301&utm_content=b2c

  để khám phá thế giới lập trình tương tác!