• Học bổng Berea College 2024-2025 cho sinh viên quốc tế là một cơ hội hấp dẫn dành cho những người muốn theo học tại Mỹ. Dưới đây là một số...

  Học bổng Berea College 2024-2025 cho sinh viên quốc tế là một cơ hội hấp dẫn dành cho những người muốn theo học tại Mỹ. Dưới đây là một số thông tin về học bổng này:

  Tổng quan về Học bổng Berea College:

  Berea College là một trường đại học nghệ thuật tự làm việc tại Berea, tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1855.

  Trường này nổi bật với việc cung cấp giáo dục miễn phí cho sinh viên và là trường đại học đầu tiên ở miền Nam Hoa Kỳ được hòa nhập về giới tính và chủng tộc.

  Học bổng Berea College cung cấp 100% kinh phí cho tất cả sinh viên quốc tế trong năm học đầu tiên.

  Phạm vi của học bổng:

  Học bổng này dành cho sinh viên quốc tế từ mọi quốc gia muốn theo học chương trình đại học tại Berea College Hoa Kỳ trong năm học tới.

  Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, phí ăn ở và phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên.

  Yêu cầu và điều kiện:

  Sinh viên quốc tế cần đáp ứng các yêu cầu để được xem xét như bất kỳ ứng viên nào khác.

  Trường không yêu cầu phí đăng ký khi nộp đơn xin học và học bổng.

  Hỗ trợ tài chính sau năm học đầu tiên:

  Trong những năm sau, sinh viên quốc tế cần tự tiết kiệm 1.000 đô la Mỹ mỗi năm để đóng góp cho chi phí học tập.

  Trường cung cấp việc làm hè cho sinh viên quốc tế để đáp ứng nghĩa vụ này.

  Sinh viên quốc tế cần đóng 50 đô la Mỹ cho phí nhập học và 2.200 đô la Mỹ để xác nhận việc nhập học.

  Berea College là một trong những trường đại học tốt nhất tại Hoa Kỳ và cơ hội học bổng này đang mở cửa cho các ứng viên quốc tế. Chúc bạn tìm thấy cơ hội phù hợp và thành công trong hành trình học tập! 😊