• TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN ONLINE CHIẾN DỊCH HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG CÙNG IVOLUNTEER -

  TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN ONLINE CHIẾN DỊCH HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG CÙNG IVOLUNTEER –

  – Chương trình hoàn toàn miễn phí, người tham gia sẽ nhận được Certificate chỉ 7 ngày sau khi hoàn thành các tiêu chí ứng ra, còn chần chờ gì mà không tham gia nữa

  – Deadline: All year around

  – Thông tin chi tiết:

  https://ivolunteer.vn/ivolunteer-tuyen-tinh-nguyen-vien-truyen-thong-online-2023-co-giay-chung-nhan-sau-7-ngay-s19854.html

  https://vi.alongwalker.co/topic/4626/van-mieu-quoc-tu-giam.html