• 🎁 𝐑𝐄𝐕𝐈𝐄𝐖 𝐏𝐀𝐆𝐄 𝐕𝐄̣̂ 𝐓𝐈𝐍𝐇 -𝐘𝐎𝐔𝐓𝐇 𝐎𝐏𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐍𝐈𝐓𝐈𝐄𝐒🎁

  🎁 𝐑𝐄𝐕𝐈𝐄𝐖 𝐏𝐀𝐆𝐄 𝐕𝐄̣̂ 𝐓𝐈𝐍𝐇 -𝐘𝐎𝐔𝐓𝐇 𝐎𝐏𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐍𝐈𝐓𝐈𝐄𝐒🎁

  Youth Opportunities – Cơ hội đi ra thế giới dành cho người trẻ

  🌎 Page Youth Opportunities là nơi để cho những người trẻ có cơ hội được khám phá và được bước ra khỏi “ vỏ ốc” của bản thân. Page luốn tạo cơ hội cho những người trẻ tuổi được bước đi một mình trong những thách thức và vượt trội trên con đường của sự phát triển nghề nghiệp của họ. Page hoạt động để kết nối giữa giới trẻ và phạm vi đóng góp của họ để tạo ra một cộng đồng tốt đẹp hơn.

  🌎 Các cơ hội, sự kiện dành cho người trẻ luôn được Youth Opportunities cập nhật mỗi ngày trên trang mạng xã hội chính thức nhằm chia sẻ thông tin đến nhiều bạn trẻ.

  🎈Để hiểu rõ hơn về Youth Opportunities bạn có thể truy cập:

  📌 Email: youthop.vn@gmail.com

  📌 Facebook: https://fb.com/YO.YouthOpportunities

  📌 Group: https://fb.com/groups/ExploreNewOpportunities

  📌 Twitter: https://twitter.com/YouthOp_VN

  📌 Instagram: https://www.instagram.com/youthop.vn

  #ivolunteervietnam #pagevetinh #hoatdongngoaikhoa #giaoduc