• TING TING 📣📣📣📣

  TING TING 📣📣📣📣

  KHOÁ HỌC MIỄN PHÍ ONLINE CÓ NHẬN CHỨNG CHỈ

  Mình đã dành một ngày để học khoá học này và sau đấy đã nhận được chứng chỉ.

  Online] Khóa Học Miễn Phí Về Phương Thức Gây Quỹ Từ YSEALI

  📌 NO DEADLINE

  📌 Nhận CHỨNG CHỈ từ YSEALI sau khi làm bài quiz đạt tối thiểu 80%

  🌟 Khóa học do YSEALI tài trợ này sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức về các nguyên tắc chính của việc gây quỹ với hướng dẫn về việc tạo và thực hiện các kế hoạch gây quỹ, thiết kế và thực hiện các chiến lược tiếp thị và truyền thông cũng như sự khác biệt giữa việc gây quỹ cho các tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận.

  🌟 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

  Tài trợ: YSEALI

  Giáo viên: Peter McFarren

  Hình thức: 100% online

  Ngôn ngữ: tiếng Anh (có bản dịch)

  🔔 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

  Bài 1. Xây dựng kế hoạch gây quỹ: Bài học này cung cấp cái nhìn tổng quan và các hành động cần có trong kế hoạch gây quỹ và cách đảm bảo kế hoạch thành công.

  Bài 2. Các thành phần của kế hoạch gây quỹ: Bài học này phác thảo năm thành phần của kế hoạch gây quỹ (Tóm tắt điều hành, cấu trúc kinh doanh của tổ chức, danh sách các mục tiêu, tiến trình và ngân sách của tổ chức cũng như tổng quan về chiến lược tiếp thị).

  Bài 3. Kế hoạch tiếp thị và truyền thông: Bài học này minh họa cách lập kế hoạch tiếp thị và truyền thông để tạo nhận thức tốt hơn về chiến dịch gây quỹ giữa các nhà đầu tư tiềm năng.

  Bài 4. Cơ hội tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận: Bài học này đưa ra các cơ hội tài trợ và các nguồn lực sẵn có trong lĩnh vực phi lợi nhuận.

  Bài 5. Cơ hội tài trợ cho các tổ chức vì lợi nhuận: Bài học này đưa ra các cơ hội tài trợ và các nguồn lực sẵn có trong lĩnh vực vì lợi nhuận.

  📌 ĐĂNG KÝ:

  NO DEADLINE

  Xem thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://asean.usmission.gov/…/courses/fundraising-concepts

  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  iVolunteer – Cơ hội tình nguyện cho sinh viên và giới trẻ Việt Nam

  Website:

  https://ivolunteervietnam.com/

  Email:

  ivolunteer20@gmail.com

  Facebook:

  https://www.facebook.com/pg/iVolunteerVietnam

  Instagram:

  https://www.instagram.com/ivolunteer_vn

  Group:

  https://www.facebook.com/groups/thongtintinhnguyen

  Youtube: https://www.youtube.com/c/iVolunteerVietnam

  TikTok: https://www.tiktok.com/@ivolunteervietnam.com

  Tags: #ivolunteer #ivolunteervietnam #kynang #khoahoc #phuongphapgayquy #YSEALI #khoahocmienphi #daisuquanHoaKy #USEmbassyinHanoi #certificate #onlinecourse #freecourse #khoahocmienphi #fundraisingconcepts

  Phượt khám phá việt nam Thế giới du lịch Kênh khám phá trải nghiệm Những chuyến đi dài tuổi trẻ Thông tin du lịch việt nam Đi và cảm nhận cảnh đẹp đất nước