• Bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi thì hãy đến với chương trình "LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI - AEON FUTURE LEADER 2024" của AEON VIỆT NAM

    Bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi thì hãy đến với chương trình "LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI – AEON FUTURE LEADER 2024" của AEON VIỆT NAM

    -Quyền lợi khi tham gia khóa học: bạn sẽ được thử sức làm một lãnh đạo trong một nhóm nhỏ khoảng 10 đến 15 người

    -Sẽ có thể nhận được cơ hội làm việc tại các bộ phận và địa điểm AEON VIỆT NAM sau khi kết thức chương trình

    -Đặc biệt khi tham gia chương trình sẽ nhận được giấy chứng nhận từ "Nhà Xanh": https://ivolunteervietnam.com?p=74095

    -Xem thêm thông tin chi tiết tại: ivolunteer.vn/z/22676