• Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) không ngừng nỗ lực chấm dứt tình trạng buôn bán Động vật hoang dã trái phép và nâng cao nhận thức cộng đồng...

  Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) không ngừng nỗ lực chấm dứt tình trạng buôn bán Động vật hoang dã trái phép và nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ ĐVHD. Sứ mệnh này không chỉ là của họ mà còn là của chúng ta, một nhiệm vụ cần sự sẻ chia và hợp tác từ cộng đồng.

  Hãy tham gia cùng với iVolunteer và góp phần vào những nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã và môi trường của chúng ta!

  Dự án tuyển Mộ Tình Nguyện Viên ENV: Điều gì chờ đợi bạn?

  *Thông Tin Chung:

  -Hạn điền đơn: 11h00, ngày 23/04/2024

  -Đối tượng: Các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên tại Huế

  -Địa điểm: Thành phố Huế

  *Mục Đích:

  -Tuyển tình nguyện viên và giới thiệu về ENV

  -Tập huấn về nhiệm vụ và quyền lợi của tình nguyện viên

  -Giới thiệu về mạng lưới tình nguyện viên ENV

  -Tăng kiến thức về động vật hoang dã và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường

  *Lợi Ích:

  -Nhận được kiến thức về các loài ĐVHD ở Việt Nam

  -Tham gia các chương trình, hoạt động bảo vệ ĐVHD cùng ENV

  -Nhận giấy chứng nhận và quà tặng từ ENV

  -Cơ hội gặp gỡ và làm quen với các bạn trẻ năng động

  -Đây là cơ hội tuyệt vời để tham gia vào một hoạt động ý nghĩa, đồng thời học hỏi và chia sẻ với cộng đồng.

  Hãy cùng nhau lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường và động vật hoang dã!

  Đăng ký ngay tại đây: https://ivolunteer.vn/z/24369

  Số điện thoại: 098.200.7348